Close

COVID-19 Image Gallery

वैभववाडी तहसीलदार जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करताना
वैभववाडी तहसीलदार मार्फत रेल्वे कामगारांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप.
वैभववाडी तहसीलदार जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करताना
वैभववाडी तहसीलदार मार्फत रेल्वे कामगारांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप.
सावंतवाडी प्रशिक्षण
सावंतवाडी येथील प्रशिक्षण
सावंतवाडी प्रशिक्षण
सावंतवाडी येथील प्रशिक्षण
मालवण प्रशिक्षण
मालवण येथील प्रशिक्षण
मालवण प्रशिक्षण
मालवण येथील प्रशिक्षण
कुडाळ मजूर निवारा केंद्र
कुडाळ येथील मजूर निवारा केंद्र
कुडाळ मजूर निवारा केंद्र
कुडाळ येथील मजूर निवारा केंद्र
वेंगुर्ला जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला रेडी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला रेडी येथे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
आंबोली येथील निवारा केंद्राची पाहणी करताना प्रांताधिकारी
प्रांताधिकारी यांची आंबोली निवारा केंद्रास भेट
वेंगुर्ला येथील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला रेडी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
प्रांताधिकारी आंबोली येथे निवारा केंद्राची पाहणी करताना
प्रांताधिकारी यांची आंबोली निवारा केंद्रास भेट
प्रांताधिकारी आंबोली येथे निवारा केंद्राची पाहणी करताना
प्रांताधिकारी यांची आंबोली निवारा केंद्रास भेट