घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मंडळ अधिकारी पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

10/04/2019 01/01/2020 डाउनलोड (1 MB)
स्वीय सहायक – टंकलेखक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

10/04/2019 01/01/2020 डाउनलोड (208 KB)
वाहनचालक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

10/04/2019 01/01/2020 डाउनलोड (434 KB)
अव्वल कारकून पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

10/04/2019 01/01/2020 डाउनलोड (3 MB)
पुराभिलेख