बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मंडळ अधिकारी संवर्ग जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

17/06/2020 31/12/2020 पहा (377 KB)
कारकून संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

17/06/2020 31/12/2020 पहा (878 KB)
अव्वल कारकून संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

17/06/2020 31/12/2020 पहा (951 KB)
स्थानिक रजा सिंधुदुर्ग वर्ष २०२०

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

04/06/2020 31/12/2020 पहा (215 KB)
जाहिरनामा – सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातूूून (Coastal Regulation Zone ) नौकानयन मार्ग सुुुुकर करण्यासाठी डुबी / हातपाटी पध्दतीने उत्खनन

खनिकर्म विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग.

30/01/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
लघु – टंकलेखक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

26/05/2020 31/12/2020 पहा (536 KB)
वाहनचालक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

26/05/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
नाईक व शिपाई संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

26/05/2020 31/12/2020 पहा (99 KB)
पुराभिलेख