बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (141 KB)
श्रावणबाळ राज्यसेवा निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (2 MB)
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अनुदान लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (3 MB)
दि.१ जानेवारी २०२२ स्थित अंतिम जेष्ठता यादी – नाईक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2022 31/12/2022 पहा (2 MB)
दि.१ जानेवारी २०२२ स्थित अंतिम जेष्ठता यादी -शिपाई संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
दि.१ जानेवारी २०२२ स्थित अंतिम जेष्ठता यादी – लघुटंकलेखक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
दि.१ जानेवारी २०२२ स्थित अंतिम जेष्ठता यादी -महसूल सहाय्यक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2022 31/12/2022 पहा (8 MB)
दि.१ जानेवारी २०२२ स्थित अंतिम जेष्ठता यादी -वाहन चालक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
दि.१ जानेवारी २०२२ स्थित अंतिम जेष्ठता यादी – मंडळ अधिकारी संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
दि.१ जानेवारी २०२२ स्थित अंतिम जेष्ठता यादी -अव्वल कारकून संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
पुराभिलेख