बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दिनांक 1/9/2022 पासूनचे केरोसीनचे सुधारीत दर आदेश

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सिंधुदूर्ग

10/09/2022 30/09/2022 पहा (180 KB)
जिल्हास्तर ज्येष्ठता यादी – तलाठी संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग 

08/09/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
जिल्हास्तर ज्येष्ठता यादी – शिपाई संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

08/09/2022 31/12/2022 पहा (5 MB)
अनुकंपा तत्त्वावरील अद्यावत नियुक्तीबाबतची एकत्रित सामाईक प्रतीक्षासूची

नगरविकास शाखा सिंधुदूर्ग

19/08/2022 19/10/2022 पहा (603 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २२/२०१८ जाहीर नोटीस प्रसिद्धी , गाव नांदगाव तालुका कणकवली

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदूर्ग

11/08/2022 11/09/2022 पहा (1 MB)
लघुपाटबंधारे योजना (डोना)धनगरवाडी मौजे करुळ ता.वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्‍ताव क्रमांक 32/2016 ची कलम 11 ची अधिसूचना प्रसिध्‍दीबाबत

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ,जिल्हा मुख्यालय (लघु पाटबंधारे) सिंधुदूर्ग

08/08/2022 08/10/2022 पहा (532 KB)
गाव -कुंभवडे तालुका वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्‍ताव क्रमांक 23/2016 जाहीर नोटीस प्रसिध्‍दीबाबत

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदूर्ग

04/08/2022 04/10/2022 पहा (1 MB)
कोंकण विभागातील स्‍वीय सहायक/लघुलेखक उच्‍चश्रेणी/ लघुलेखक निम्‍नश्रेणी यांची दिनांक 01.01.2021रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

21/07/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (623 KB)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (81 KB)
पुराभिलेख