बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
(CZMPs) जनसुनावणी बाबत – वेब एक्स ऐप (app) वापरण्यासंबंधी सूचना व निर्देश

(CZMPs) जनसुनावणी बाबत

27/09/2020 28/09/2020 पहा (4 MB)
(CZMPs) २८-०९-२०२० जन सुनावणी अनुषंगाने किनारपट्टी व्यवस्थापन कार्यशाळा व्हिडीओ व पी.पी.टी.

(CZMPs) जनसुनावणी बाबत

27/09/2020 28/09/2020 पहा (261 KB)
सी.झेड.एम.पी. जन सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२० , स. ११;०० वा. वेब लिंक .

सी.झेड.एम.पी. जन सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२० , स. ११;०० वा. वेब लिंक .

25/09/2020 28/09/2020 पहा (637 KB)
सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरील (CZMPs) जनसुनावणी बाबत – नकाशा – भाग 2 (‘ ई-सुनावणी ‘)

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/08/2020 28/09/2020 पहा (7 MB)
सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरील (CZMPs) जनसुनावणी बाबत- नकाशा – भाग 1 (‘ ई-सुनावणी ‘)

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/08/2020 28/09/2020 पहा (9 MB)
सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रारूप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यावरील (CZMPs) जनसुनावणी बाबतची सुचना (‘ ई-सुनावणी ‘)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 
28/08/2020 28/09/2020 पहा (91 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. १. गाव नरडवे

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (269 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. २. गाव जांभळगाव

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (267 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. ३. गाव भैरवगाव

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (233 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. ४. गाव यवतेश्वर

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (218 KB)
पुराभिलेख