बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रेस्क्यू स्कुबा डायव्हिंग व बोट चालविणे प्रशिक्षण बाबत प्रसिद्धी पत्रक

निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

24/05/2023 31/08/2023 पहा (981 KB)
उष्माघात -काय करावे आणि काय करू नये

निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

18/05/2023 30/06/2023 पहा (1 MB)
केरोसीन सुधारीत दरपत्रक, दिनांक 1/5/2023 पासून सुधारीत झालेल्‍या एक्‍स डेपो दरानुसार

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सिंधुदुर्ग

10/05/2023 31/05/2023 पहा (2 MB)
नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

अपर जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग

25/04/2023 25/05/2023 पहा (367 KB)
दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी – शिपाई संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

20/04/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी – नाईक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

20/04/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी – वाहन चालक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

20/04/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)
दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी -लघुटंकलेखक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

20/04/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी -महसूल सहायक संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

20/04/2023 31/12/2023 पहा (8 MB)
दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी -मंडळ अधिकारी संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

20/04/2023 31/12/2023 पहा (4 MB)
पुराभिलेख