घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीर नोटीस भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २६ /२०१७ पियाळी ता. कणकवली .

उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग.

13/09/2019 13/11/2019 पहा (840 KB)
जाहीर नोटीस भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २/२०१९ मणेरी . ता. दोडामार्ग .

उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग.

05/09/2019 05/11/2019 पहा (536 KB)
जाहीर नोटीस भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १५ /२०१७ वाघेरी , ता.कणकवली .

उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग.

13/09/2019 13/11/2019 पहा (644 KB)
स्वीय सहाय्यक / लघुलेखक (उच्चश्रेणी ,निम्नश्रेणी ) अंतिम जेष्टता यादी १ जाने.२०१९

विभागीय आयुक्त कोकण कार्यालय .

30/07/2019 01/01/2020 पहा (6 MB)
कोकण विभाग लघु टंकलेखक अंतिम जेष्टता यादी १ जाने.२०१९ .

विभागीय आयुक्त ,कोकण विभाग कार्यालय.

30/07/2019 01/01/2020 पहा (3 MB)
कोंकण विभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी १ जाने.२०१८

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग , नवी मुंबई .

20/07/2019 31/12/2019 पहा (10 MB)
लिपिक – टंकलेखक अंतिम जेष्टता यादी .

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग . जि.सिंधुदुर्ग .

30/08/2019 01/01/2020 पहा (8 MB)
कोंकण विभागीय स्तरावरील मंडल अधिकारी संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी १ जाने.२०१८

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग , नवी मुंबई .

20/07/2019 31/12/2019 पहा (4 MB)
स्थानिक रजा सिंधुदुर्ग वर्ष २०१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

01/03/2019 01/03/2020 पहा (223 KB)
मंडळ अधिकारी पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

10/04/2019 01/01/2020 पहा (1 MB)
पुराभिलेख