बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – अधिसूचना , माहितीसाठी व हरकती व सूचना मागविणेकरिता

नगरविकास शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/11/2020 26/11/2020 पहा (3 MB)
कसई-दोडामार्ग नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – अधिसूचना , माहितीसाठी व हरकती व सूचना मागविणेकरिता

नगरविकास शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/11/2020 26/11/2020 पहा (3 MB)
कोकण विभागातील लघुटंकलेखक संवर्ग तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी 2020

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग 

06/11/2020 21/11/2020 पहा (3 MB)
वाभवे-वैभववाडी नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – जाहीर नोटीस

नगरविकास शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

03/11/2020 26/11/2020 पहा (763 KB)
कसई-दोडामार्ग नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक – जाहीर सूचना

नगरविकास शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

03/11/2020 26/11/2020 पहा (524 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. १. गाव नरडवे

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (269 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. २. गाव जांभळगाव

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (267 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. ३. गाव भैरवगाव

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (233 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. ४. गाव यवतेश्वर

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (218 KB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. ५. गाव दुर्गानगर

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (240 KB)
पुराभिलेख