घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गाव – वेंगसर तालुका वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २९/२०१८ जाहीर नोटीस.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

28/01/2019 05/03/2019 डाउनलोड (373 KB)
गाव – तिरवडे तर्फे खारेपाटण तालुका वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २८/२०१८ जाहीर नोटीस.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

28/01/2019 05/03/2019 डाउनलोड (78 KB)
गाव – मौदे तालुका वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २५/२०१८ जाहीर नोटीस.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

28/01/2019 05/03/2019 डाउनलोड (82 KB)
गाव – हेत तालुका वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २६/२०१८ जाहीर नोटीस.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

28/01/2019 05/03/2019 डाउनलोड (86 KB)
गाव – हेत (किंजळीचा माळ) तालुका वैभववाडी येथील भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २४/२०१८ जाहीर नोटीस

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी ओरोस तालुका कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग .

28/01/2019 05/03/2019 डाउनलोड (81 KB)
१००० मांसल कुक्कुट पालन व्यवसाय

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त  सिंधुदुर्ग  

22/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB)
10 शेळया +1 बोकड गट वाटप

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त  सिंधुदुर्ग  

22/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (4 MB)
2 दुधाळ गायी / म्हैशींचे गट वाटप

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त  सिंधुदुर्ग  

22/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (5 MB)
१९७५-७७ कालावधीत “मिसा” कायदाखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची यादी .

१९७५-७७ कालावधीत “मिसा” कायदाखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची यादी .

21/09/2018 30/04/2019 डाउनलोड (6 MB)
तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी

तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी

18/08/2018 30/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
पुराभिलेख