बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रारूप मतदार यादी सूचना – नगरपंचायत कसई – दोडामार्ग सार्वत्रिक निवडणूक २०२०

जिल्हा प्रशासन अधिकारी , नगरविकास शाखा सिंधुदूर्ग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

15/02/2021 22/02/2021 पहा (1 MB)
प्रारूप मतदार यादी सूचना – नगरपंचायत देवगड- जामसंडे सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

जिल्हा प्रशासन अधिकारी , नगरविकास शाखा सिंधुदूर्ग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

15/02/2021 22/02/2021 पहा (2 MB)
प्रारूप मतदार यादी सूचना – नगरपंचायत वाभवे – वैभववाडी सार्वत्रिक निवडणूक २०२०

जिल्हा प्रशासन अधिकारी , नगरविकास शाखा सिंधुदूर्ग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

15/02/2021 22/02/2021 पहा (2 MB)
अधिसूचना – नगरपंचायत कुडाळ सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

जिल्हा प्रशासन अधिकारी , नगरविकास शाखा सिंधुदूर्ग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

15/02/2021 22/02/2021 पहा (8 MB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्य नियुक्तीबाबत

जिल्हा पुरवठा विभाग , सिंधुदूर्ग 

10/02/2021 20/03/2021 पहा (2 MB)
जाहीर सूचना – नगरपंचायत कुडाळ – सार्वत्रिक निवडणूक २०२१

जिल्हा प्रशासन अधिकारी , नगरविकास शाखा सिंधुदूर्ग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

08/02/2021 22/02/2021 पहा (204 KB)
वाहन चालक संवर्ग तात्पुरती जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

01/02/2021 15/02/2021 पहा (1 MB)
नाईक व शिपाई संवर्ग तात्पुरती जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

01/02/2021 15/02/2021 पहा (89 KB)
महसूल सहाय्यक संवर्ग तात्पुरती जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

01/02/2021 15/02/2021 पहा (304 KB)
लघु टंकलेखक संवर्ग तात्पुरती जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

01/02/2021 15/02/2021 पहा (550 KB)
पुराभिलेख