बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रेस नोट

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सिंधुदुर्ग

09/04/2024 31/05/2024 पहा (484 KB)
मंडळ अधिकारी संवर्ग – दिनांक 01-01-2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

08/04/2024 31/12/2024 पहा (8 MB)
शिपाई संवर्ग – दिनांक 01-01-2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

02/04/2024 31/12/2024 पहा (4 MB)
नाईक संवर्ग – दिनांक 01-01-2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

02/04/2024 31/12/2024 पहा (2 MB)
वाहन चालक संवर्ग – दिनांक 01-01-2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

02/04/2024 31/12/2024 पहा (3 MB)
लघुटंकलेखक संवर्ग – दिनांक 01-01-2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

02/04/2024 31/12/2024 पहा (2 MB)
महसूल सहायक संवर्ग – दिनांक 01-01-2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

02/04/2024 31/12/2024 पहा (5 MB)
अव्‍वल कारकून संवर्ग – दिनांक 01-01-2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

02/04/2024 31/12/2024 पहा (3 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ – टपाली मतदार सुविधा नमुना १२ D

नोडल अधिकारी सिंधुदुर्ग , ४६-रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघ तथा उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सिंधुदुर्ग

28/03/2024 07/05/2024 पहा (274 KB)
कोंकण विभागातील लघुटंकलेखक यांची दिनांक 01.01.2023 रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

निवासी उपजिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग

20/02/2024 31/12/2024 पहा (399 KB)
पुराभिलेख