बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शिपाई संवर्ग अंतिम संयुक्त जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग 

26/07/2021 31/12/2021 पहा (104 KB)
तलाठी संवर्ग एकत्रित अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग 

26/07/2021 31/12/2021 पहा (626 KB)
स्वीय सहाय्यक /लघु लेखक (उच्च श्रेणी )/ लघुलेखक (निम्न श्रेणी ) अंतिम जेष्टता यादी ( कोकण विभाग )

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कार्यालय , नवी मुंबई .

02/07/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
स्थानिक रजा सिंधुदुर्ग वर्ष २०२१

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

21/06/2021 31/12/2021 पहा (84 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग गट ड संवर्ग अनुकंपा तत्वावरील एकत्रित सामाईक प्रतीक्षासूची

आस्थापना विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

29/04/2021 28/07/2021 पहा (633 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग गट क संवर्ग अनुकंपा तत्वावरील एकत्रित सामाईक प्रतीक्षासूची

आस्थापना विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

29/04/2021 28/07/2021 पहा (1 MB)
लघुटंकलेखक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (24 KB)
लघु टंकलेखक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी ( कोकण विभाग )

विभागीय आयुक्त कोकण विभाग कार्यालय , नवी मुंबई .

01/03/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
वाहन चालक संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (61 KB)
नाईक व शिपाई संवर्ग अंतिम जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

28/04/2021 31/12/2021 पहा (75 KB)
पुराभिलेख