घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पी.आय.एल. क्र. 34/2017 न्यायालयीन प्रकरण यादी

मा. उच्च न्यायालय मुंबई  येथील  पी.आय.एल. क्र. 34/2017 न्यायालयीन प्रकरण यादी 

22/10/2018 22/01/2019 डाउनलोड (2 MB)
१९७५-७७ कालावधीत “मिसा” कायदाखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची यादी .

१९७५-७७ कालावधीत “मिसा” कायदाखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची यादी .

21/09/2018 30/04/2019 डाउनलोड (6 MB)
तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी

तलाठी अंतिम जेष्ठता यादी

18/08/2018 30/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
लिपिक अंतिम जेष्टता यादी

लिपिक -टंकलेखक  संवर्ग कर्मचार्यांची दि. १ जाने २०१८ स्थित अंतिम जेष्टता यादी .

18/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
भाडेपट्टीवर प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या नोंदवही नमुना

महसूल विभाग सिंधुदुर्ग 

21/07/2018 30/04/2019 डाउनलोड (279 KB)
मंडळ अधिकारी पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (4 MB)
स्वीय सहायक – टंकलेखक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

12/02/2018 12/02/2019 डाउनलोड (563 KB)
वाहनचालक पद जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
शिपाई / नाईक पदाची जेष्टता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 15/02/2019 डाउनलोड (2 MB)
स्थानिक रजा सिंधुदुर्ग

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

04/04/2018 04/04/2019 डाउनलोड (346 KB)
पुराभिलेख