बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कोकण विभागातील स्‍वीय सहायक/लघुलेखक उच्‍चश्रेणी/लघुलेखक निम्‍नश्रेणी (गट ब अराजपत्रित) यांची दि.01.01.2023 रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

17/11/2023 31/12/2023 पहा (503 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

16/11/2023 31/12/2028 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ – मजकूर

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

16/11/2023 31/12/2028 पहा (1 MB)
कोकण विभागातील स्वीय सहाय्यक/ लघुलेखक उच्च श्रेणी/ लघुलेखक निम्नश्रेणी यांची दिनांक 01-01-2022 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी

निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

18/10/2023 31/12/2023 पहा (178 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३३/२०१६ मौजे नानीवडे तालुका वैभववाडी कलम १९खालील अधिसूचना

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( समन्वय)

17/10/2023 17/12/2023 पहा (56 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ३२ /२०१६ मौजे करूळ-डोना (धनगरवाडी) तालुका वैभववाडी कलम १९खालील अधिसूचना

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( समन्वय)

17/10/2023 17/12/2023 पहा (56 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक २३/२०१६ मौजे कुंभवडे तालुका वैभववाडी कलम १९खालील अधिसूचना

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( समन्वय)

17/10/2023 17/12/2023 पहा (55 KB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा व महसूल अर्हता परीक्षा नियमान्‍वये उत्‍तीर्ण किंवा उत्‍तीर्ण होण्‍यापासून सूट मिळालेली आहे अशा सिंधुदुर्ग जिल्‍हयातील तलाठी संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.1 जानेवारी 2023 स्थित पदोन्‍नतीसाठीची एकत्रित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

27/07/2023 31/12/2023 पहा (299 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग व अधिनस्‍त उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्‍या आस्‍थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

25/07/2023 31/12/2023 पहा (299 KB)
कोंकण विभागातील लघुटंकलेखक यांची दिनांक 01.01.2022 रोजीची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी
निवासी उपजिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग
06/07/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
पुराभिलेख