बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दि.01 जानेवारी 2024 स्थित तलाठी संवर्गाची तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

15/07/2024 31/12/2024 पहा (996 KB)
भूसंपादन प्रस्‍ताव साकेडी कामी कलम 11 ची अधिसूचना

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग

11/07/2024 11/08/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रस्‍ताव निरुखे कामी कलम 11 ची अधिसूचना

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग

11/07/2024 11/08/2024 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्‍ताव करंजे कामी कलम 11 ची अधिसूचना

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग

11/07/2024 11/08/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रस्‍ताव करुळ कामी कलम 11 ची अधिसूचना

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग

11/07/2024 11/08/2024 पहा (1 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग व अधिनस्‍त उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्‍या आस्‍थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक ०१-०१-२०२४ स्थित तात्‍पुरती संयुक्‍त ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

05/07/2024 31/12/2024 पहा (875 KB)
अव्‍वल कारकून (दिव्‍यांग) संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01 जानेवारी 2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

12/06/2024 31/12/2024 पहा (875 KB)
मंडळ अधिकारी (दिव्‍यांग) संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01 जानेवारी 2024 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

11/06/2024 31/12/2024 पहा (786 KB)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोतवाल कर्मचाऱ्यांची १ जानेवारी २०२४ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

30/05/2024 31/12/2024 पहा (4 MB)
सन 2024 साठी स्थानिक सुट्या आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

20/05/2024 31/12/2024 पहा (434 KB)
पुराभिलेख