बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ०२/२०२१ मौजे मसुरे आंगणेवाडी ता. मालवण कलम २१ ची अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी कुडाळ

06/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
दिनांक 01/01/2023 पासून केरोसीनचे सुधारीत दर आदेश

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सिंधुदुर्ग

06/01/2023 31/01/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ०२/२०२१ मौजे मसुरे आंगणेवाडी ता. मालवण कलम १९(१) ची अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी कुडाळ

26/12/2022 26/12/2023 पहा (1 MB)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (623 KB)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (81 KB)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (141 KB)
श्रावणबाळ राज्यसेवा निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (2 MB)
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अनुदान लाभार्थी यादी

उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन

01/06/2022 01/06/2023 पहा (3 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्ग – अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग  

23/04/2022 23/04/2023 पहा (7 MB)
नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. पुनर्वसनासाठी भूखंड मंजूरी आदेश. १. गाव नरडवे

पुनर्वसन शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

18/08/2020 18/08/2023 पहा (269 KB)
पुराभिलेख