बंद करा

कोरोना विषाणू – छायाचित्र दालन

वैभववाडी तहसीलदार जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करताना
वैभववाडी येथे रेल्वे कामगारांना तहसीलदार यांच्या तर्फे जीवनावश्यक वस्तूंची मदत
वैभववाडी तहसीलदार जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करताना
वैभववाडी येथे रेल्वे कामगारांना तहसीलदार यांच्या तर्फे मदत
कुडाळ मजूर निवारा केंद्र
कुडाळ येथील कामगार निवारा केंद्र
कुडाळ मजूर निवारा केंद्र
कुडाळ येथील कामगार निवारा केंद्र
वेंगुर्ला जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला रेडी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला रेडी येथील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
आंबोली येथील निवारा केंद्राची पाहणी करताना प्रांताधिकारी
आंबोली निवारा केंद्रामध्ये प्रांताधिकारी यांची भेट
वेंगुर्ला येथील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला रेडी जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
वेंगुर्ला येथील जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप
प्रांताधिकारी आंबोली येथे निवारा केंद्राची पाहणी करताना
निवारा केंद्र आंबोली येथे प्रांताधिकारी पाहणी करताना
प्रांताधिकारी आंबोली येथे निवारा केंद्राची पाहणी करताना
निवारा केंद्र आंबोली येथे प्रांताधिकारी पाहणी करताना