बंद करा

मनोहरगड किल्ला

प्रकाशन दिनांक : 21/02/2018

मनोहरगड किल्ला

स्थान : शिवापूर ता.कुडाळ , जि. सिंधुदुर्ग .शिवापूर जाण्यासाठी कुडाळ येथून थेट एस.टी.बसेस तसेच सावंतवाडी येथून बसेस उपलब्ध आहेत. कुडाळ व सावंतवाडी , मुंबई ,पुणे व कोल्हापूर येथून महामार्गाने जोडलेले आहेत.

 
मनोहरगड किल्ला माणगाव