बंद करा

वैशिष्टपूर्ण ग्रामीण जीवन

प्रकाशन दिनांक : 20/06/2018

सह्याद्रीतली हिलस्टेशन्स, धबधबे,किल्ले, जंगले बॅकवॉटर्स, नद्या, सागरी किनारे ही निसर्गाची सगळी रुपं मनाला भावतात. हजारो वर्षांची संस्कृती,लोककला, ग्रामीण जीवन, खाद्यासंस्कृती हे सारं इथे अनुभवता येतं. तापवणाऱ्या उन्हाळ्यानंतर पावसाळ्याच्या दिवसांतही कोकणात फिरणं हा एक मस्त अनुभव ठरू शकतो.

ग्रामीण जीवन