बंद करा

लाकडी खेळणी

प्रकाशन दिनांक : 20/06/2018

सावंतवाडी येथे ऐतिहासिक काळापासून लाकडी खेळणी बनविण्यास राजाश्रय मिळाला . सावंतवाडी शहर हे हुबेहूब रंगीबेरंगी लाकडी खेळणी व फळे बनविण्यास सुप्रसिद्ध आहे. हि खेळणी बनविणारे कारागीर हे ‘चीत्तारी’ लोकसमूहातील  असून गोवा व कारवार येथून सावंतवाडी येथे स्थायिक झाल्याचे सांगण्यात येते. रंगीत असणारी हि खेळणी व फळे खरी असल्याचा भास होतो.

लाकडी खेळणी