बंद करा

दृष्टीक्षेपात जिल्हा

 1. क्षेत्र :५२०७ वर्ग.कि.मी.
 2. लोकसंख्या: ८,६८,८२५ 
 3. साक्षरता प्रमाण :८०.३० %
 4. गट:८ 
 5. गावे:७५२ 
 6. नगरपालिका :८
 7. पोलीस चौकी : १३ 
 8. भाषा:४ 
 9. पर्जन्यमान (३,६०९.९८ मी.मी. सरासरी )
 10. प्रमुख नद्या – तेरेखोल ,गड ,कर्ली ,वाघोटन .
 11. लोहमार्ग – १०३ कि.मी.
 12. रेल्वे स्थानक -८.
 13. समुद्रकिनारा लांबी -१२१ कि.मी.
 14. प्रमुख पिके -भात ,नारळ ,कोकम,आंबा,काजू.
 15. वन क्षेत्र -३८६४३ हे.