बंद करा

महास्वयम रोजगार महाराष्ट्र शासन

ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या नागरिक सेवा

भेट द्या: https://rojgar.mahaswayam.in/#/home/index

रोजगार मार्गदर्शन कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय , सिंधुदुर्गनगरी ,मु.पो. ओरोस .ता. कुडाळ .जि .सिंधुदुर्ग . पिन .४१६८१२
स्थान : सिंधुदुर्गनगरी | शहर : ओरोस , महाराष्ट्र | पिन कोड : 416812