बंद करा

जातीचे प्रमाणपत्र

ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या नागरिक सेवा.

भेट द्या: https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Certificate_Documents?ServiceId=1284

सामान्य शाखा , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

जिल्हाधिकारी कार्यालय , सिंधुदुर्गनगरी ,मु.पो. ओरोस .ता. कुडाळ .जि .सिंधुदुर्ग . पिन .४१६८१२
स्थान : सिंधुदुर्गनगरी | शहर : ओरोस , महाराष्ट्र | पिन कोड : 416812
दूरध्वनी : 02362-228608