बंद करा

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एम .आय.टी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय .

सुकळवाड , ओरोस रेल्वे स्थानक जवळ , ता. मालवण .जि.सिंधुदुर्ग .पिन. ४१६५३४

दूरध्वनी : 02362-228551

एस.एस.पी.एम. मेडिकल कॉलेज

पडवे . मालवण -कसाल रोड , रानबाम्बुली , ता.कुडाळ .जि. सिंधुदुर्ग .

दूरध्वनी : 02367-234000

डी. एड व बी. एड. महाविद्यालय ४ + १

सिंधुदुर्ग जिल्हा

तंत्र निकेतन महाविद्यालय मालवण

मु.पो.कुंभारमाठ . ता.मालवण . जिल्हा .सिंधुदुर्ग . पिन .४१६६०६

दूरध्वनी : 02365-252223

भाई साहेब सावंत आयुर्वेदिक महाविद्यालय

मुंबई-गोवा रस्ता , खासकीलवाडा ,मु.पो.ता.सावंतवाडी जि.सिंधुदुर्ग .पिन.४१६५१० .

दूरध्वनी : 02363-272302

महाविद्यालय २१ , कनिष्ठ महाविद्यालय ४३

सिंधुदुर्ग जिल्हा

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था .

मु.पो.ओरोस . सिंधुदुर्गनगरी ता.कुडाळ . जिल्हा सिंधुदुर्ग . पिन .४१६८१२

दूरध्वनी : 02362-228090

सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक , अभियांत्रिकी महाविद्यालय

पो.हरकुळ बु. ता.कणकवली .जि.सिंधुदुर्ग पिन. ४१६६०२

दूरध्वनी : 02367-233812

होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालय.

मुख्य वेंगुर्ले रस्ता , मु.पो.ता.वेंगुर्ले , जि.सिंधुदुर्ग .पिन ४१६५१६

दूरध्वनी : 02366-262165