बंद करा

नगरपालिका

कणकवली नगरपंचायत

मु.पो.ता.कणकवली .जि -सिंधुदुर्ग .पिन . ४१६६०२

ईमेल : kankavalinp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02367-232007

कसई – दोडामार्ग नगरपंचायत

मु.पो. दोडामार्ग ता .दोडामार्ग . जिल्हा. सिंधुदुर्ग. पिन.४१६५१२

ईमेल : npkasidodamarg[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02363-256633

कुडाळ नगरपंचायत

मु.पो.ता. कुडाळ .जि. सिंधुदुर्ग .पिन .४१६५२८

ईमेल : kudalnagarpanchayat[at]gmail[dot]com

देवगड – जामसंडे नगरपंचायत

मु.पो.ता.देवगड . जि . सिंधुदुर्ग .पिन . ४१६६१२

ईमेल : devgadjamsandenp[at]gmail[dot]com

मालवण नगरपरिषद

मु.पो.ता.मालवण. जि.सिंधुदुर्ग .पिन. ४१६६०६

ईमेल : comalvan[at]gmail[dot]com

वाभवे – वैभववाडी नगरपंचायत

मु.पो.ता. वैभववाडी . जि.सिंधुदुर्ग .पिन -४१६८१०

ईमेल : npvabhavevaibhvwadi[at]gmail[dot]com

वेंगुर्ले नगरपरिषद

मु.पो.ता.वेंगुर्ले .जि .सिंधुदुर्ग .पिन .४१६५१६

ईमेल : covengurle[at]gmail[dot]com

सावंतवाडी नगरपरिषद

मु.पो. सावंतवाडी . ता.सावंतवाडी .जिल्हा. सिंधुदुर्ग.

ईमेल : cosawantwadi[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02363-272044