शासन निर्णय

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना – शासन निर्णय

जिल्हा नियोजन कार्यालय सिंधुदुर्ग 

09/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (823 KB)
धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना – शासन निर्णय

जिल्हा नियोजन कार्यालय सिंधुदुर्ग

09/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)