बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती सन २०२३ – सिंधुदुर्ग जिल्हा सुधारित निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा निवड समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

14/03/2024 31/03/2024 पहा (10 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उमेदवारांची अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

जिल्हा आरोग्य अधिकारी , सिंधुदुर्ग

26/02/2024 05/03/2024 पहा (6 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत इंजिनीअर बायोमेडीकॅल आयपीएचएस कोओर्डीनेटर पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा आरोग्य अधिकारी , सिंधुदुर्ग

14/02/2024 22/02/2024 पहा (1 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ चे संवैधानिक लेखापरीक्षण करणेकरिता सनदी लेखापाल नेमणुकीबाबत – दुसरी मुदतवाढ जाहिरात

प्रभारी  उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) ,सिंधुदुर्ग

16/02/2024 22/02/2024 पहा (2 MB)
१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत बी ए एम एस पदविका धारक वैद्यकीय अधिकारी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,सिंधुदुर्ग

12/02/2024 21/02/2024 पहा (1 MB)
१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत पदभरती – entomologist पदाची अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी

जिल्हा आरोग्य अधिकारी , सिंधुदुर्ग

08/02/2024 14/02/2024 पहा (496 KB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ चे संवैधानिक लेखापरीक्षण करणेकरिता सनदी लेखापाल नेमणुकीबाबत – मुदतवाढ जाहिरात

उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) ,सिंधुदुर्ग

07/02/2024 13/02/2024 पहा (5 MB)
शुद्धिपत्रक 2 – पोलीस पाटील पदभरती जाहीरनामा २०२३-उपविभाग कुडाळ

उपविभागीय दंडाधिकारी कुडाळ

13/01/2024 12/02/2024 पहा (732 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सिंधुदुर्ग

05/02/2024 11/02/2024 पहा (8 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ चे संवैधानिक लेखापरीक्षण करणेकरिता सनदी लेखापाल नेमणुकीबाबत

उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) ,सिंधुदुर्ग

17/01/2024 31/01/2024 पहा (2 MB)