भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शुद्धिपत्रक – कंत्राटी पद्धतीने कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर (बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी) पदभरती रद्द झालेबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर (आरोग्यवर्धिनी केंद्र ),आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग.

02/03/2019 02/04/2019 डाउनलोड (239 KB)
तलाठी महापदभरती – २०१९

महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन .

28/02/2019 22/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
शुद्धिपत्रक – तलाठी महापदभरती – २०१९

महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन .

11/03/2019 22/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
लेखापाल पदासाठी थेट मुलाखत , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ,जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ,जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग

23/02/2019 28/02/2019 डाउनलोड (547 KB)
सरकारी सेवेसाठी अनुकूल उमेदवार प्रतीक्षा यादी अनुकंपा (वर्ग -३ ) [महसूल विभाग ]

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 22/11/2018 डाउनलोड (40 KB)
सरकारी सेवेसाठी अनुकूल उमेदवार एकत्रित प्रतीक्षा यादी , अनुकंपा (वर्ग -३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 16/11/2018 डाउनलोड (189 KB)
एकत्रित प्रतीक्षा यादी सरकारी सेवेसाठी अनुकूल अनुकंपा उमेदवार (वर्ग -४ ) (महसूल – शाखा )

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

15/02/2018 23/08/2018 डाउनलोड (139 KB)
संवैधानिक लेखापरीक्षक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग .

29/05/2018 12/06/2018 डाउनलोड (280 KB)
दि .अ. यो. समूह संघटक पदाची जाहिरात 01/04/2017 28/05/2017 डाउनलोड (16 KB)