बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती जाहिरात

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. सिंधुदूर्ग

14/10/2022 27/10/2022 पहा (3 MB)
नागरी संरक्षण दल कार्यालायाकरिता लिपिक पदाच्या मुलाखतीचा एकत्रित गुणतक्ता

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

26/09/2022 07/10/2022 पहा (4 MB)
नागरी संरक्षण दल कार्यालायाकरिता शिपाई पदाच्या मुलाखतीचा एकत्रित गुणतक्ता

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

26/09/2022 07/10/2022 पहा (4 MB)
नागरी संरक्षण दल कार्यालायाकरिता शिपाई पदासाठी नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

26/09/2022 07/10/2022 पहा (173 KB)
नागरी संरक्षण दल कार्यालायाकरिता लिपिक पदासाठी नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

26/09/2022 07/10/2022 पहा (224 KB)
नागरी संरक्षण दल लिपिक व शिपाई पदासाठी मुलाखत वेळ व दिनांक

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

23/08/2022 15/09/2022 पहा (306 KB)
नागरी संरक्षण दल लिपीक पदासाठी पात्र उमेदवार यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग 

23/08/2022 15/09/2022 पहा (4 MB)
नागरी संरक्षण दल लिपीक पदासाठी अपात्र उमेदवार यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

23/08/2022 15/09/2022 पहा (6 MB)
नागरी संरक्षण दल शिपाई पदासाठी पात्र उमेदवार यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

23/08/2022 15/09/2022 पहा (4 MB)
नागरी संरक्षण दल शिपाई पदासाठी अपात्र उमेदवार यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

23/08/2022 15/09/2022 पहा (1 MB)