बंद करा

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ई- निविदा , वाहन मासिक भाडे तत्वावर घेणेसाठी

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (समन्वय ) सिंधुदुर्ग 

09/07/2021 16/07/2021 पहा (774 KB)
जाहीरनामा – सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वाळू /रेती गटातून उत्खनन परवाने निर्गमित करणे , कालावल व कर्ली

खनिकर्म विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

21/01/2021 30/09/2021 पहा (1 MB)
पुराभिलेख