बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
दि.01.01.2023 स्थित अंतिम ज्‍येष्‍ठता यादी -अव्‍वल कारकून (दिव्‍यांग कर्मचारी) संवर्ग

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

20/04/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)
सन 2023 साठी स्थानिक सुट्ट्या

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग

06/03/2023 31/12/2023 पहा (834 KB)
गट- ड संवर्गातील एकत्रित अनुकंपा प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारांची माहिती २८/०२/२०२३ अखेर

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

28/02/2023 31/12/2023 पहा (319 KB)
गट- क संवर्गातील एकत्रित अनुकंपा प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारांची माहिती २८/०२/२०२३ अखेर

जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग

28/02/2023 31/12/2023 पहा (391 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ०२/२०२१ मौजे मसुरे आंगणेवाडी ता. मालवण कलम २१ ची अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी कुडाळ

06/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ०२/२०२१ मौजे मसुरे आंगणेवाडी ता. मालवण कलम १९(१) ची अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी कुडाळ

26/12/2022 26/12/2023 पहा (1 MB)
पुराभिलेख