बंद करा

प्रसिध्दी पत्रक – अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयक ,२०२१ यावरील सूचना मागविणे .

प्रसिध्दी पत्रक – अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयक ,२०२१ यावरील सूचना मागविणे .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रसिध्दी पत्रक – अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा ) विधेयक ,२०२१ यावरील सूचना मागविणे .

अन्न , नागरी पुरवठा विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग .

03/09/2021 20/09/2021 पहा (323 KB)