बंद करा

ठाणे व पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीवरील वसई खाडीपात्रातील यांत्रिक साधनाद्वारे रेती उत्खनन करण्याची ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रिया

ठाणे व पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीवरील वसई खाडीपात्रातील यांत्रिक साधनाद्वारे रेती उत्खनन करण्याची ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ठाणे व पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीवरील वसई खाडीपात्रातील यांत्रिक साधनाद्वारे रेती उत्खनन करण्याची ई-निविदेसह ई-लिलाव प्रक्रिया

विभागीय आयुक्त कोकण

01/06/2022 14/06/2022 पहा (9 MB)