बंद करा

जाहीरनामा – सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वाळू /रेती गटातून उत्खनन परवाने निर्गमित करणे , कालावल व कर्ली

जाहीरनामा – सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वाळू /रेती गटातून उत्खनन परवाने निर्गमित करणे , कालावल व कर्ली
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीरनामा – सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वाळू /रेती गटातून उत्खनन परवाने निर्गमित करणे , कालावल व कर्ली

खनिकर्म विभाग , जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग .

21/01/2021 30/09/2021 पहा (1 MB)