बंद करा

सार्वजनिक सुविधा

नगरपालिका

कणकवली नगरपंचायत

मु.पो.ता.कणकवली .जि -सिंधुदुर्ग .पिन . ४१६६०२

ईमेल : kankavalinp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02367-232007

कसई – दोडामार्ग नगरपंचायत

मु.पो. दोडामार्ग ता .दोडामार्ग . जिल्हा. सिंधुदुर्ग. पिन.४१६५१२

ईमेल : npkasidodamarg[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02363-256633

कुडाळ नगरपंचायत

मु.पो.ता. कुडाळ .जि. सिंधुदुर्ग .पिन .४१६५२८

ईमेल : kudalnagarpanchayat[at]gmail[dot]com

देवगड – जामसंडे नगरपंचायत

मु.पो.ता.देवगड . जि . सिंधुदुर्ग .पिन . ४१६६१२

ईमेल : devgadjamsandenp[at]gmail[dot]com

मालवण नगरपरिषद

मु.पो.ता.मालवण. जि.सिंधुदुर्ग .पिन. ४१६६०६

ईमेल : comalvan[at]gmail[dot]com

वाभवे – वैभववाडी नगरपंचायत

मु.पो.ता. वैभववाडी . जि.सिंधुदुर्ग .पिन -४१६८१०

ईमेल : npvabhavevaibhvwadi[at]gmail[dot]com

अ-शासकीय संस्था

अजिंक्य अदवेंचर आणि आपत्कालीन मदत संस्था

Ap. Tal Sawantwadi dist Sindhudurg मु .पो. सावंतवाडी . जि .सिंधुदुर्ग .

दूरध्वनी : 9422434265

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन व शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था

मु .पो . माळेवाड . कोंडुरा . ता . सावंतवाडी .जि .सिंधुदुर्ग .

दूरध्वनी : 7767989888

टपाल

टपाल मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी

बी.एस.एन .एल . सिंधुदुर्ग जवळ , सिंधुदुर्गनगरी

वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/IndiaPostHome.aspx

बँका

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एम .आय.टी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय .

सुकळवाड , ओरोस रेल्वे स्थानक जवळ , ता. मालवण .जि.सिंधुदुर्ग .पिन. ४१६५३४

दूरध्वनी : 02362-228551

एस.एस.पी.एम. मेडिकल कॉलेज

पडवे . मालवण -कसाल रोड , रानबाम्बुली , ता.कुडाळ .जि. सिंधुदुर्ग .

दूरध्वनी : 02367-234000

डी. एड व बी. एड. महाविद्यालय ४ + १

सिंधुदुर्ग जिल्हा

तंत्र निकेतन महाविद्यालय मालवण

मु.पो.कुंभारमाठ . ता.मालवण . जिल्हा .सिंधुदुर्ग . पिन .४१६६०६

दूरध्वनी : 02365-252223

भाई साहेब सावंत आयुर्वेदिक महाविद्यालय

मुंबई-गोवा रस्ता , खासकीलवाडा ,मु.पो.ता.सावंतवाडी जि.सिंधुदुर्ग .पिन.४१६५१० .

दूरध्वनी : 02363-272302

महाविद्यालय २१ , कनिष्ठ महाविद्यालय ४३

सिंधुदुर्ग जिल्हा