बंद करा

सार्वजनिक सुविधा

  • बँका
  • महाविद्यालय / विद्यापीठ
  • वीज
  • रुग्णालये
  • नगरपालिका
  • अ-शासकीय संस्था
  • टपाल
  • शाळा

बँका

एस.बी.आय.

सिंधुदुर्गनगरी शाखा . मु .पो.ओरोस . सिंधुदुर्गनगरी . ता.कुडाळ . जि . सिंधुदुर्ग. पिन. ४१६८१२

दूरध्वनी : 02362-228744

कोर्पोरेशन बँक

मुंबई-गोवा हायवे , खार्ये वाडी , ओरोस पिन.४१६८१२

दूरध्वनी : 02362-228023
वेबसाइट दुवा : https://www.corpbank.com/

सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व मुख्यालय .

मु.पो.ओरोस . सिंधुदुर्गनगरी ता.कुडाळ . जिल्हा सिंधुदुर्ग . पिन .४१६८१२

दूरध्वनी : 02362-229005

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एम .आय.टी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय .

सुकळवाड , ओरोस रेल्वे स्थानक जवळ , ता. मालवण .जि.सिंधुदुर्ग .पिन. ४१६५३४

दूरध्वनी : 02362-228551

एस.एस.पी.एम. मेडिकल कॉलेज

पडवे . मालवण -कसाल रोड , रानबाम्बुली , ता.कुडाळ .जि. सिंधुदुर्ग .

दूरध्वनी : 02367-234000

डी. एड व बी. एड. महाविद्यालय ४ + १

सिंधुदुर्ग जिल्हा

तंत्र निकेतन महाविद्यालय मालवण

मु.पो.कुंभारमाठ . ता.मालवण . जिल्हा .सिंधुदुर्ग . पिन .४१६६०६

दूरध्वनी : 02365-252223

भाई साहेब सावंत आयुर्वेदिक महाविद्यालय

मुंबई-गोवा रस्ता , खासकीलवाडा ,मु.पो.ता.सावंतवाडी जि.सिंधुदुर्ग .पिन.४१६५१० .

दूरध्वनी : 02363-272302

महाविद्यालय २१ , कनिष्ठ महाविद्यालय ४३

सिंधुदुर्ग जिल्हा

वीज

एम.एस.ई.बी . सिंधुदुर्गनगरी

ओरोस पोळीचे स्टेशन जवळ , मु.पो.ओरोस ,ता. कुडाळ . जि.सिंधुदुर्ग .पिन .४१६८१२

दूरध्वनी : 02362-228767

रुग्णालये

जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग

मु.पो.ओरोस . ता.कुडाळ . जि. सिंधुदुर्ग .पिन. ४१६८१२

नगरपालिका

कणकवली नगरपंचायत

मु.पो.ता.कणकवली .जि -सिंधुदुर्ग .पिन . ४१६६०२

ईमेल : kankavalinp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02367-232007

कसई – दोडामार्ग नगरपंचायत

मु.पो. दोडामार्ग ता .दोडामार्ग . जिल्हा. सिंधुदुर्ग. पिन.४१६५१२

ईमेल : npkasidodamarg[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02363-256633

कुडाळ नगरपंचायत

मु.पो.ता. कुडाळ .जि. सिंधुदुर्ग .पिन .४१६५२८

ईमेल : kudalnagarpanchayat[at]gmail[dot]com

देवगड – जामसंडे नगरपंचायत

मु.पो.ता.देवगड . जि . सिंधुदुर्ग .पिन . ४१६६१२

ईमेल : devgadjamsandenp[at]gmail[dot]com

मालवण नगरपरिषद

मु.पो.ता.मालवण. जि.सिंधुदुर्ग .पिन. ४१६६०६

ईमेल : comalvan[at]gmail[dot]com

वाभवे – वैभववाडी नगरपंचायत

मु.पो.ता. वैभववाडी . जि.सिंधुदुर्ग .पिन -४१६८१०

ईमेल : npvabhavevaibhvwadi[at]gmail[dot]com

अ-शासकीय संस्था

अजिंक्य अदवेंचर आणि आपत्कालीन मदत संस्था

Ap. Tal Sawantwadi dist Sindhudurg मु .पो. सावंतवाडी . जि .सिंधुदुर्ग .

दूरध्वनी : 9422434265

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन व शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था

मु .पो . माळेवाड . कोंडुरा . ता . सावंतवाडी .जि .सिंधुदुर्ग .

दूरध्वनी : 7767989888

टपाल

टपाल मुख्यालय सिंधुदुर्गनगरी

बी.एस.एन .एल . सिंधुदुर्ग जवळ , सिंधुदुर्गनगरी

वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/IndiaPostHome.aspx

शाळा

जि.प.प्राथमिक शाळा ओरोस

मु .पो.ओरोस .सिंधुदुर्गनगरी ता . कुडाळ .जि .सिंधुदुर्ग . पिन. ४१६८१२

प्राथमिक शाळा १४२१ , खासगी ४२

शिक्षण विभाग प्राथमिक , जि . प. सिंधुदुर्ग . सिंधुदुर्गनगरी , पो. ओरोस , ता.कुडाळ .जि .सिंधुदुर्ग .पिन - ४१६८१२ .

हायस्कूल १८६ , भारत सरकार १ , विना अनुदानित २२

शिक्षण विभाग माध्यमिक , जि . प. सिंधुदुर्ग . सिंधुदुर्गनगरी , पो. ओरोस , ता.कुडाळ .जि .सिंधुदुर्ग .पिन - ४१६८१२ .