बंद करा

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९

     भारत निवडणूक आयोग

     मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य

 

      महाराष्ट्र विधानसभा मतदार संघासाठी उमेदवारांचे दाखल झालेले प्रतिज्ञापत्र

       १. २६८ – कणकवली

       २. २६९ – कुडाळ

       ३. २७० – सावंतवाडी