बंद करा

लोक प्रतिनिधी

पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा

 • मा.श्री. रवींद्र चव्हाण
 • सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून ), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री महाराष्ट्र , तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा

खासदार - लोकसभा

 • मा.श्री.विनायक भाऊराव राऊत . (लोकसभा मतदारसंघ - रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग )
 • मु.पो.सुकळवाड , तळगाव , राऊतवाडी ता.मालवण जि.सिंधुदुर्ग .०२३५२-२२०४२५ , ०२३६५-२२५३००

खासदार - राज्यसभा (केंद्रीय मंत्री , सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय )

 • मा.श्री.नारायण तातू राणे.
 • घर.क्र.१७९ फलसियेवाडी फणसनगर ता.कणकवली .जि.सिंधुदुर्ग ०२२-२६०५३२८० / ६३

आमदार - विधानसभा

 • मा.श्री. नितेश नारायण राणे. (विधानसभा मतदारसंघ - कणकवली )
 • घर.क्र.१७९ फलसियेवाडी फणसनगर ता.कणकवली .जि.सिंधुदुर्ग ०२२-२६०५३२८० / ६३
 • मा.श्री.वैभव विजय नाईक ( विधानसभा मतदारसंघ - कुडाळ )
 • ८४ नाथ पै नगर , बिजली नगर , हायवे जवळ मु.पो.ता.कणकवली जि.सिंधुदुर्ग . ०२३६७-२३२५३५
 • मा.श्री.दिपक वसंत केसरकर (विधानसभा मतदारसंघ -सावंतवाडी)
 • श्रीधर अपा. एस.टी.स्थानकाजवळ मु.पो.ता.सावंतवाडी .जि.सिंधुदुर्ग ई-मेल - kesarkardeepak[at]yahoo[dot]com ०२३६३-२७३७१६ , २७३७१२