बंद करा

मतदारसंघ

  1. २६८ – कणकवली (विधानसभा मतदार संघ )
  2. २६९ – कुडाळ (विधानसभा मतदार संघ )
  3. २७० – सावंतवाडी (विधानसभा मतदार संघ )