बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नागरी संरक्षण दल – शिपाई पदाच्या मुलाखतीस पात्र उमेदवार सुधारित यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

08/09/2022 13/09/2022 पहा (2 MB)
नागरी संरक्षण दल – शिपाई पदाच्या मुलाखतीस अपात्र उमेदवार सुधारित यादी

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

08/09/2022 13/09/2022 पहा (641 KB)
नागरी संरक्षण दलाचे प्रस्तावित कार्यालयाकरिता कंत्राटी पदभरती- जाहीर आवाहन

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

18/08/2022 24/08/2022 पहा (191 KB)
नागरी संरक्षण दलाचे प्रस्तावित कार्यालयाकरिता कंत्राटी पदभरती

जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदूर्ग

03/08/2022 12/08/2022 पहा (678 KB)
15 वा वित्त आयोग योजना भरती-पात्र व अपात्र यादी

जिल्हा आरोग्य अधिकारी , जि.प. सिंधुदूर्ग

14/06/2022 16/06/2022 पहा (4 MB)
15 वा वित्त आयोग अधिनिस्त पदभरती

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग

31/05/2022 08/06/2022 पहा (2 MB)
१५ वा वित्त आयोग पदभरती जाहिरात -शुद्धीपत्रक

आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग 

03/06/2022 08/06/2022 पहा (140 KB)
सिंधुरत्न समृद्ध योजना अंतर्गत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षामधील विविध पदांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरती

जिल्हाधिकारी सिंधुदूर्ग

07/05/2022 27/05/2022 पहा (2 MB)
उमेदवारांची अंतिम निवड यादी , कौशल्यचाचणी व समुपदेशन – भरती – राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद सिंधुदूर्ग 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद सिंधुदूर्ग 

03/03/2022 08/03/2022 पहा (8 MB)
उमेदवारांची अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी – भरती – राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद सिंधुदूर्ग 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद सिंधुदूर्ग 

25/02/2022 04/03/2022 पहा (3 MB)